CINEMAP

בהזמנת פסטיבל הקולנוע ירושלים, ההקרנה במרכז העיר היא מחווה ענקית לקולנוע, מהמצאת הקולנוע דרך הז'אנרים השונים. זוהי יצירת אומנות אורבנית שהאירה וצבעה את 12 הקומות של בניין כלל במשך כל לילות הפסטיבל בעיר.

פסטיבל קולנוע ה-34 ירושלים | 2017

יצירתם של ירון שטיינברג ויואב דוד

אנימציה: יואב דוד, דן ברגר

עיצוב: ירון שטיינברג

תלת ממד: שגיא אלטר ועמרי פישר

מוזיקה מקורית: אלברטו שוורץ

עיצוב פס-קול: אנדי רפפורט

תיעוד: יואב דוד

הפקה: אלה טל, תמר מאיר